საიდუმლო ფიგურების დანიშნულება ცნობილი გახდა

681

ჩატარებული კვლევის შედეგად მეცნიერებმა დაადგინეს, თუ რა ფუნქციას ატარებდნენ იაზილიკაის ხეთურ ტაძარში აღმოჩენილი და 3200 წლის წინ დამზადებული ფიგურები.

როგორც ექსპერტთა საერთაშორისო ჯგუფმა დაადგინა, კირქვისგან დაზმადებული 90 ფიგურა უძველესი კალენდარი და კოსმოსის რუკაა. მათზე ასევე სამყაროს რამდენიმე დონეა გამოსახული: მიწისქვეშა სამყარო, დედა მიწა და ცა. რელიეფის მიხედვით უძველესი ერის წარმომადგენლები დღეებს, თვეებსა და წლის დროებს ითვლიდნენ.

Archaeologist Eberhard Zangger and his colleagues argue the specific placement of figures at Yazılıkaya explained both the Hittite view of the cosmos, but also tracked the lunar cycle and the passing months
A few miles northeast of the Hittite capital of Hattusa, the rock sanctuary Yazılıkaya lies atop a large limestone outcrop. Inside are two roofless chambers with dozens of carved figures,  considered the 'Sistine Chapel' of Hittite religious art