2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების განრიგი ცნობილია

1001

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცნობით გამოცდები 1 ივლისს დაიწყება და 24 ივლისს დასრულდება.

2019 წლის ერთიანი ეროვნული და საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების განრიგი უფრო დეტალურად იხილეთ ქვემოთ.

1-2 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ქართული ენა და ლიტერატურა;

1 ივლისი (პირველი სესია) – აფხაზური ენა;

1 ივლისი (პირველი სესია) – ოსური ენა;

3-4 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ზოგადი უნარები;

5 ივლისი (პირველი სესია) – მათემატიკა;

უცხოური ენა:

8-9 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ინგლისური ენა;

8 ივლისი (პირველი სესია) – რუსული ენა;

8 ივლისი (მეორე სესია) – გერმანული ენა;

8 ივლისი (მეორე სესია) – ფრანგული ენა;

10 ივლისი (მეორე სესია) – ქიმია;

11 ივლისი (მეორე სესია) – ბიოლოგია;

12 ივლისი (მეორე სესია) – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;

15 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ისტორია;

16 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – გეოგრაფია;

19 ივლისი (მეორე სესია) – სამოქალაქო განათლება;

22 ივლისი (პირველი სესია) – ლიტერატურა;

23 ივლისი (პირველი სესია) – ფიზიკა.

2019 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩატარების განრიგი:

17 – ივლისი (მეორე სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა (ტესტის ტიპი – B);

18 – ივლისი (მეორე სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა (ტესტის ტიპი – B);

22 – ივლისი (მეორე სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა (ტესტის ტიპი – A);

23 – ივლისი (პირველი სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა (ტესტის ტიპი – C);

23 – ივლისი (მეორე სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა (ტესტის ტიპი – A);

24 – ივლისი (პირველი სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა (ტესტის ტიპი – C).

2019 წლის სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ჩატარების განრიგი:

5 ივლისი (მეორე სესია) – სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი;

2019 წლის მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურება – განრიგი:

10 ივლისი: 

პროფესიული უნარები.

11 ივლისი:

პროფესიული უნარები. 

12 ივლისი:

ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV);

ბუნებისმეტყველება (I-VI);

ქართული ენა და ლიტერატურა (I-VI);

მათემატიკა (I-VI).

17 ივლისი:

მუსიკა;

ისტორია;

გეოგრაფია;

სამოქალაქო განათლება;

ქართული ენა და ლიტერატურა (VII-XII).

18 ივლისი:

ფიზიკა;

მათემატიკა (VII-XII);

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;

ქიმია;

სპორტი.

19 ივლისი:

ბიოლოგია;

ინგლისური ენა – წერითი ნაწილი;

რუსული ენა – წერითი ნაწილი;

გერმანული ენა – წერითი ნაწილი;

ფრანგული ენა – წერითი ნაწილი;

ქართული, როგორც მეორე ენა – წერითი ნაწილი;

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – წერითი ნაწილი.

20 ივლისი:      

ინგლისური ენა – პრაქტიკული ნაწილი;

რუსული ენა – პრაქტიკული ნაწილი;

გერმანული ენა – პრაქტიკული ნაწილი;

ფრანგული ენა – პრაქტიკული ნაწილი;

ქართული, როგორც მეორე ენა – პრაქტიკული ნაწილი.

21 ივლისი – ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – პრაქტიკული ნაწილი.