Queen წიგნს გამოსცემს

982

ჯგუფ Queen–ის წევრები მოგონებების კრებულს გამოსცემენ. ილუსტრირებულ 160 გვერდიან წიგნს “Queen–ის საგანძური” ჰქვია და ის გაყიდვაში 2019 წლის 5 სექტემბერწს გამოვა.

წიგნში შესულია მუსიკოსების მოგონებები და 150 საარქივო ფოტო–სურათი.