Swarovski-მ 14 თებერვლისთვის კოლექცია გამოუშვა

409

საიუველირო ბრენდმა Swarovski ახალი კოლექცია Una წმინდა ვალენტინის დღისთვის გამოუშვა.

კოლექციის მთავარი ელემენტი გედია, რომელიც დღესასწაულისთვის გულის ფორმის იქნება.